lăn tròn ~~~~~~~~~~~~


quá bận quá xui cái gì cũng đến mức quá rồi , năm nay còn phải chuẩn bị thi thố lấy giấy tờ đủ kiểu ,mệt muốn chết h mới trở lại làm Địa hạ.

Mọi người thông cảm nhé :(((~ rồi mềnh bây h còn đang phải đi chuyển nhà dùm một người bạn [ nhà hắn vốn là nơi làm việc của mềnh ]  sau đó còn phải kiếm chút tiền đi cái fes cuối tháng 7 trong sài gòn nữa, bận mờ mắt ứ còn thời gia chăm lo cho cái nhà nữa nên hiện tại nó mốc meo gần hết rồi 😦

Về vụ mê thất mình ko bỏ nhưng thời gian quá hạn hẹp nên mềnh đủ sức kham , mà bên nhà nguyệt nữ dù sao cũng đã edjt xong mềnh sẽ dồn hết tâm trí còn lại làm nốt địa hạ có gì mong mọi ng thông cảm a :(((

và trở lại là cháp 12 của địa hạ thỉnh mọi ng *chót vô nhé  =]]]]*

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: