cáo lỗi ~


nhưng còn một số lý do khác làm mềnh ẩn dật trong thời gian qua

1 . là do mềnh phải đi học lai một lý do vô cùng đau đớn là gãy chân :((((

2, Là e yêu * cái máy tính nhà mềnh * đã bị ông papa sửa nhà và phá nát vì tội ôm e ý quá nhiều :(((

3. mềnh biết VN chúng ta bắt đâu có trào lưu cos dammy , nhưng các bạn ấy cos xong làm cho mềnh có cảm giác mất đi hưng thủ đối với dammy rất nhiều * mềnh ko có ý ám chỉ ai chỉ muốn nói lên điểu mềnh nghĩ mọng mọi ng chiếu cố nếu đụng chạm đến bất kì ai *

4 mềnh cũng bắt đầu tham gia cosplay * do đam mê lâu năm  thôi * =)))) vì vậy khá là bận

5 . là mềnh sắp thi lên đại học nên cũng hơi kích thời gian

tinh thần hủ hóa hội trong ta vẫn còn và đang âm đang âm ỷ cháy =)))~

Mềnh hứa trong thời gian sớm nhất sẽ quay lại và chăm chút thật tốt hơn cho đứa con tinh thần này của mềnh bây giờ mong mọi ng hãy thông cảm và bỏ quá cho mềnh * múa múa *
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: